Videomarketing per a empreses | Vilafranca P. - Barcelona

Espot Catànies Cudié 2019

Client: Catànies Cudié
Projecte: Espot tv
Agència: Feedback MP
Data: 2018

Cudié, conjuntament amb l’agència FeedbackMP, ha encarregat a Punttv l’elaboració d’un espot de televisió per donar a conèixer la varietat de catànies que elabora la marca.

Punttv s’ha encarregat de totes les etapes del projecte des de zero, des de la proposta de la idea original fins a la postproducció de l’espot. FeedbackMP ha donat total llibertat creativa a la productora per a dur a terme el projecte. La catània es presenta com un element que ens fa sentir com a casa, que forma part del que anomenem “la nostra llar”. Per aquest motiu, s’ha tingut especial cura en recrear espais acollidors i amb il·luminació natural.

Punttv també ha coordinat amb el departament de publicitat de Televisió de Catalunya els passis de l’espot en prime time a TV3.

L’espot ha tingut molt bona acollida tant per al públic com per a l’empresa.